De A20 HHV over 2020 via G2M

De kop boven dit bericht lijkt wel een soort geheimtaal. Het betekent niets meer of minder dat onze VERON Afdeling Kennemerland de Huishoudelijke Vergadering over 2020 hield via het digitale platform van ‘GoToMeeting’.
 

 

Zo lichte onze penningmeester Joop PE1DOY de financiële stukken toe via het scherm

 

 

De vergadering

Op deze vergadering was er zoals gebruikelijk een woord van de voorzitter ( Fred PA3GPA), de secretaris ( Kees PA5WT) gaf een jaaroverzicht over 2020. De penningmeester ( Joop PE1DOY ) presenteerde het financiële overzicht. Dat deed Joop al voor de 20ste keer op rij. Chapeau!!!

De notulen van de vorige huishoudelijke vergadering werden zonder opmerkingen goedgekeurd De financiën waren zoals wel verwacht weer dik in orde en de kascontrolecommissie bij monde van Henk PC4H gaf  dan ook decharge hiervoor  aan de penningmeester. De begroting voor 2021 was voor iedereen helemaal duidelijk. Als reserve voor de kascontrolecommissie van volgend jaar stelde Ruud PA2MUL zich beschikbaar. De agenda werd verder afgewerkt en er was kort overleg en ook nog de nodige ruimte voor de gebruikelijke rondvraag. Dit kon allemaal lekker snel worden afgehandeld. Nadat hij  alsnog zijn voorzittershamer tussen zijn spullen terugvond hamerde Fred PA3GPA om 20:54 deze vergadering dan ook tevreden af.

Volgend jaar

Onze conclusie was wel dat gezellig bij elkaar in een zaaltje toch veel handiger werkt dan via G2M. Maar hopelijk voor alleen deze ene keer moest het dan maar zo en kunnen we in 2022 weer als vanouds vergaderen.

Kees PA5WT

Secretaris VERON Afdeling Kennemerland