PA0RJV en PA1TK zijn in contest 7/8 september a.s. qrv als F4VSG/p vanuit JN38CC.

Robert PA0RJV en Theo PA1TK kennen elkaar reeds sinds begin jaren 70 middels
de contestgroep PA0HLM/p. Samen met SK Ton PA0ASH hebben ze veel
“radiotrips” gemaakt naar Frankrijk en Luxembourg en jaren PA0HLM/p
geactiveerd vanaf de watertoren in Heemstede. Wie weet dat nog? sjouwen met
eindtrappen de 80 mtr hoge trappen op en af, je hoofd stoten tegen de betonnen
balk op de trap en veel plezier hebben!!!

Robert heeft sinds enige tijd een mooi OTH in Frankrijk en heeft nu ook de
roepnaam F4VSG. Vanzelfsprekend is gezocht naar een mooi contest contest qth
wat werd gevonden op 22 km noord van Robert: een hoogvlakte met 360 graden
vrij zicht op 460 meter a.s.l.

We kijken tijdens de contest op 7 en 8 september speciaal uit naar PA op
144.333 MHz +/- qrm.
Als indicatie qrb: vanuit onze regio naar JN38CC = gemiddeld zo’n 500 km
antenne richting 168 graden.

We zijn verleden jaar eens actief geweest vanaf dezelfde plek met de NAC:
resulteerde onder andere in een lange afstand qso’s zonder condities met een
bekende stations:
OZ1ALS 07082018 F4VSG/P JN38CC 818km 59
SK7MW 07082018 F4VSG/p JN38CC 948km 53

Wij werkten toen met een kale Yeasu FT847 50 watt output….en 2 x 9el f9ft.
Nu met een flink contest station: 2 x 9el F9FT, 1 x 11el LFA en 3 x 6el DK7ZB.
Tot werkens!! Richting Noord hebben we de eerste 243km volledig vrij !

Nieuwsbrief juni 2019

De nieuwsbrief van juni is verschenen en vindt u hier.

In dit nummer oa:

KLM 100 jaar PH100KLM. Afdelingsleden kunnen zich aanmelden als operator, en deelnemen met hun eigen station.

Een verslag van de velddag PA0GRU/p

Verslag van de lezing van PA3EWP

 

 

 

QSL Pagina bijgewerkt

Op onze nieuwe QSL Pagina kunt u zien of er qls kaarten bij onze Regionale QSL manager PA3DVA voor u klaarliggen.

 

Lezing DX & DXpeditions

Op vrijdag 7 juni 2019 zal Ronald PA3EWP een lezing houden over DX en DXpeditions.

Ronald heeft al heel wat DXpeditions op zijn naam staan dus deze avond zal hij weer veel van zijn interessante ervaringen delen.

Daarnaast kunt u tips verwachten hoe u door de juiste ‘operating practice’ meer kans maakt op die exotische verbinding.

De lezing zal rond 20 uur aanvangen.

Adres Westerduinweg 9 IJmuiden.

 

HUISHOUDELIJKE JAARVERGADERING over 2018

Uitnodiging aan alle afdelingsleden
Voor de HUISHOUDELIJKE JAARVERGADERING over 2018 van de VERON Afdeling KENNEMERLAND A20.
welke wordt gehouden op VRIJDAG 1 maart 2019. Aanvang: 20:10 uur, in IJmuiden, Westerduinweg 9.

Het bestuur van de VERON afdeling Kennemerland nodigt u van harte uit om deze huishoudelijke vergadering bij
te wonen. (N.B. Deze is alleen voor Veron afdelingsleden)
Vanaf 20:00 uur: gelegenheid tot indienen van vragen (schriftelijk) voor de rondvraag.


Agenda:
1. Opening door de voorzitter: Fred Hentschke PA3GPA.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Woord van de voorzitter.
4. Goedkeuring van de notulen van de huishoudelijke vergadering over 2017 gehouden op 9 maart 2018.
5. Jaarverslag over 2018; door de secretaris Theo Köhler, PA1TK.
6. Financieel verslag over 2018; door de penningmeester Joop Drommel PE1DOY.
7. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2018. (PC5T, PA5WT en PB5DX res.)
8. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie; over het jaar 2019.
9. Vaststelling van de begroting; voor het jaar 2019
10. Bestuursverkiezing; (zie toelichting *).
11. Benoeming afvaardiging naar Verenigingsraad van 2019
12 Rondvraag.
13. Sluiting.

Toelichting op de agenda:
Punt 9: Bestuursverkiezing
Alle huidige bestuursleden stellen zich herkiesbaar
Kandidaat-bestuursleden kunnen zich tot uiterlijk 2 uur voor de jaarvergadering, schriftelijk, bij onze
afdelingssecretaris, Theo Köhler PA1TK, aanmelden.

Punt 11: VR 2019
Voor de afvaardiging naar de VR op 13 april 2019 zoeken wij nog vrijwilligers. De afdeling mag 4 afgevaardigden
sturen naar de VR. De voorstellen van de andere afdelingen zullen aan de afgevaardigden ter beschikking worden
gesteld

Clubblad december online

Het nieuwe clubblad van december vindt u hier

Nieuwjaars Receptie 2019

Nieuwe Website