* Klik op F5 om de gegevens te verversen

* Voor uitleg over de data zie onderaan deze pagina


Actuele cijfers   +    VHF- en HF-condities
Meer info bij NoNBH
 


Meer gedetailleerde info voor elke band is te zien op de website van EA6VQ
 

 


Zonlicht    +    MUF
Meer info bij NoNBH
 

 Grafiek van de afgelopen maand            SFI=rood  en   SN=geel
Meer info bij NoNBH
 

Over zonnefluxindex, zonnevlekkengetal en Kp-index

De zonnefluxindex (SFI) is een maat voor de ionisatiegraad van de ionosfeer en daarvoor wordt gemeten op circa 2,8 GHz. De SFI heeft een waardebereik van 50 tot 300. Lage waarden signaleren doorgaans slechte of matige HF-condities en hoge juist goede (een hoge MUF). Tijdens de piek van een zonnevlekkencyclus worden waarden gemeten van meer dan 200, met kortdurende uitschieters naar 300.

Het zonnevlekkengetal (SN) is een maat voor de activiteit van de zon. Ook nu geldt, hoe hoger de waarde, des te gunstiger voor de propagatie op de hogere HF-banden.
De zonneactiviteit kan als volgt ingedeeld worden aan de hand van het zonnevlekkengetal: laag: 0-30, gematigd: 30-60, hoog: 60-90, zeer hoog: 90-120, intensief: meer dan 120.

De Kp-index (K) is een maat voor de magnetische fluctuaties in de ionosfeer. Lage waarden zijn gunstig voor de HF-propagatie. Vanaf een waarde van 2 beginnen HF-condities te degraderen. Boven de 5 is er sprake van ernstige verstoring en vanaf 7 kunnen zelfs ‘radio-blackouts’ voorkomen, waarbij HF-communicatie volledig uitvalt.

De beste HF-condities op de hogere banden zijn dus te verwachten bij een hoge zonnefluxindex, een hoog zonnevlekkengetal én een lage K-index. Voor goede omstandigheden op de lagere banden is vooral een lage K-index belangrijk.