Binnen onze afdeling, eerst nog onder de naam Haarlem, hadden we vele jaren als nieuwsbrief de “Hot Lines Magazine”. Dit afdelingsblaadje werd, natuurlijk in papieren vorm, rondgestuurd naar alle leden.

Vanaf 2011 is onze VERON Afdeling A-20 met allerlei activiteiten steeds nauwer gaan samenwerken met RCK ( = onafhankelijke Radio Club Kennemerland ) in IJmuiden.  Vanaf begin 2014 brengen we ook een gezamenlijke nieuwsbrief uit. Onder de naam RCKML-Magazine komt ons blad als een pdf-document  op wat onregelmatige tijden uit.

Heb je een bijdrage voor ons afdelingsblad ( of de website ) kun je dit sturen aan de redactie via het contactformulier .

De meest recente nieuwsbrief is steeds bovenaan in de lijst te vinden op deze pagina.
De oudere uitgaven ( vanaf 2008  ) daaronder zijn ook vaak nog leuk om even door te bladeren.

VEEL LEESPLEZIER.

  • De UITGAVE VAN JULI 2020 was voor deze ene keer weer even een uitgave van alleen de VERON A20 vanwege het 75-jarig bestaan dit jaar  van de VERON Afdeling Kennemerland.

2021

2020               75 jaar A20

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2010

2009

2008