Velddag 1 en 2 juni 2024

Oproep aan alle amateurs van de RCK en VERON A20,

In het eerste volle weekend van juni is er zoals door de VERON al is aangekondigd een nieuwe opzet  velddag, mixed mode contest en hoe leuk kan het zijn als wij als RCK en VERON Kennemerland daar aan mee gaan doen.

 

 

Ik zoek dus medestanders. Misschien voor 1 dag, of bij voldoende animo 2 dagen. Het liefst mensen met enige ervaring met dit soort evenementen. Maar laten wij het voor dit jaar niet te groot maken. Ikzelf heb geen idee wat er voor nodig is, behalve een antenne en een set en een flesje drinken. Ik zal dan met mijn IC-705 en mijn HP-01 antenne en externe voeding net zolang doorgaan tot de sap op is. Maar wellicht met een paar man en met ieder zijn eigen (QRP) set is er toch een leuke dag van te maken?

En een bijkomend aspect is dat onze radiohobby zichtbaar wordt voor het publiek en promoten wij daardoor niet alleen de hobby, maar ook onze superleuke clubs, die altijd op nieuwe leden zitten te wachten. Mijn insteek is op een gezellige dag een paar verbindingen maken.

 

Dus doe mee, meld je aan via pa07rw@gmail.com en laten wij er ‘Watt’ van maken.

 

Hieronder een stukje proza geplukt van de VERON-site:

Natuurlijk is het zinvol om de periode voor de velddag al enkele voorbereidingen te treffen, die als verkenning nuttig kunnen zijn. Velddagstations moeten vanaf één en dezelfde plaats werken, waarbij de zendontvangers en antennes zich binnen een straal van 500 meter moeten bevinden. Tijdens de VERON velddag contest mag geen (!) gebruik gemaakt worden van permanente gebouwen en vaste elektriciteitsnetten. Het gebruik van steunpunten aan permanente gebouwen en structuren ten behoeve van antennes is niet toegestaan. Bomen en dergelijke mogen wel gebruikt worden als bevestigingspunt. De opbouw van het velddagstation mag niet eerder dan 24 uur voor aanvang van de contest beginnen. Bij het inzenden van je log geeft je aan je aan de voorwaarden te hebben gehouden.

 

73 de PA7RW

Rob dus

Nieuwsbrief april 2024

Klik op de afbeelding voor de pdf van onze nieuwsbrief

 

Onze voorjaarsuitgave 2024

 

In deze aflevering :

 

 • Woord van de voorzitters Harry PB5DX en Fred PA3GPA
 • Verslag HHV over 2023 VERON Kennemerland
 • Notulen ALV 2024  –  RCK
 • Aankondiging lezing 5 april       –    Henk PC4H
 • Bericht IARUMS     –    Dick PAoGRU
 • Gebruik van QSOrder in N1MM Logger+     –    Kees PA5WT
 • Tientjesclub    –    RCK
 • Ronde op 145.525 MHz      –      Kees PD1ACD
 • Geheim morsebericht in Tubular Bells?
 • Verandering regels VERON-velddag    –    Jan PG2AA
 • Gert Jan PA3DVA 25 jaar onze QSL-manager!!
 • Aankondiging evenementen
 • Siemens en Halske telegrafieschrijver/gever weer terug bij A20
 • BOMMELDING BIJ RCK     –      Fred PE3FS
 • Agenda
 • Awardnieuws     –    Theo PA1CW
 • HF-set mee naar Curaçao     –     Stephan PA1SJP
 • CwOps 3399     –     Henk PC4H
 • Kop en schotel      –     Fred PE3FS
 • Onze sponsors


Heel veel leesplezier!

 

Op de redactie van ons blad zijn Frans PC5T en Fred PE3FS druk bezig geweest om ons blad vanaf 2024 een nog mooier en duidelijker aanzien te geven. Heb je vragen of complimenten over het blad kun je deze dus bij de beide redacteuren kwijt.

5 april 2024 afdelingsavond


Hierbij is iedereen uitgenodigd voor de afdelingsavond van VERON Kennemerland op vrijdag 5 april 2024.

LEZING:

Op deze avond een interessante presentatie van Henk PC4H. Hij vertelt en demonstreert via welke technieken hij zijn HF-station ‘remote‘ (op afstand dus) kan bedienen. Het hoe en waarom en met welke oplossing Henk nu werkt wordt ons deze avond dus allemaal uit de doeken gedaan. Dat wordt dus weer een heel interessante avond.

 

Zoals gebruikelijk is er na afloop van de lezing volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en weer eens bij te praten over alles wat ons als zendamateur zoal bezig houdt.

Tijdens de afdelingsavond kun je de QSL-kaarten inleveren en ophalen bij onze QSL-manager Gert Jan PA3DVA.

Iedereen is welkom en de koffie is GRATIS.

 

Datumvrijdag 5 april 2024
Aanvang:  20:00 uur
Adres:  Westerduinweg 9 IJmuiden

 

Kijk hier op ‘GOOGLEMAPS’ om te zien waar onze avonden gehouden worden.

 

 

VERON

Uitnodiging voor CQ-WPX-ssb

UITNODIGING

De CQ-WPX-wedstrijdcommissie nodigt hierbij alle radiozendamateurs uit om op de HF-banden deel te nemen aan de CQ-WPX-ssb-wedstrijd 2024. De CQ-WPX-ssb loopt van 00:00 UTC op 30 maart tot en met 23:59 UTC op 31 maart 2024.

 


Voor zendamateurs is de CQ-WPX-ssb het grootste “iedereen kan iedereen voor punten werken” ssb-evenement ter wereld. Het is een fenomenale kans om vrienden te ontmoeten, je prefixtotalen op te bouwen, bij te dragen aan de inspanningen van je club (Afdelingscompetitie – red.!) en plezier te hebben! Iedereen is welkom en wordt aangemoedigd om deel te nemen.

De deadline voor het indienen van je log is 5 april 2024, 23:59 UTC. Het log moet worden geüpload op https://www.cqwpx.com/logcheck . We moedigen iedereen aan om hun log te uploaden en alle deelnemers die vóór de deadline een log indienen, kunnen certificaten downloaden zodra de scores definitief zijn.

Ga naar https://www.cqwpx.com/index.htm voor de volledige set regels, resultaten uit het verleden, records, plaquettes en andere bronnen ter ondersteuning van jouw CQ-WPX-activiteiten.

Voor vragen kun je terecht bij cqwpx.director@gmail.com

Wij wensen je het allerbeste en zien jullie allemaal graag terug in de  CQ-WPX-ssb van 2024!

 

73, CQ WPX Wedstrijdcommissie

Claims PACC-2024

Op de website van de PACC staan de geclaimde scores van de deelnemers aan de PACC-2024. Met ons conteststation PA6Y deed VERON Kennemerland samen met RCK mee in deze Nederlandse wedstrijd op de HF-banden. In de voorlopige uitslag staat we met PA6Y op de vijfde plaats in de lijst van de sectie ‘MO-TWO’.

 

Hierboven staat een deel van de geclaimde uitslag van de PACC-2024 afgebeeld. Alle claims kun je HIER bekijken.De definitieve uitslag van deze wedstrijd volgt na controle van de logs door de organisatoren. Op onze website vind je HIER nog een kort verslag over onze deelname in februari 2024 aan de PACC.

Huishoudelijke Vergadering

Op 1 maart 2024 was bij RCK in IJmuiden de Huishoudelijk Vergadering over 2023 van VERON A20 Kennemerland. Dankzij de opkomst van zo’n 20 leden was het een geanimeerde vergadering.

 

Het bestuur van VERON A20 tijdens de vergadering: v.l.n.r. Joop PE1DOY, Fred PA3GPA en Kees PA5WT


Na een kort welkomstwoord van de voorzitter Fred PA3GPA werd de vergadering vlot afgewerkt. Secretaris Kees PA5WT gaf een beknopt jaaroverzicht over het afgelopen jaar, Penningmeester Joop PE1DOY lichtte de financiën van de afdeling toe. Het 3-koppige bestuur werd herkozen. Besloten werd dat 2 man in april op de verenigingsraad van de VERON onze afdeling zullen vertegenwoordigen. Na een klein uurtje waren alle agendapunten besproken en hamerde de voorzitter de vergadering af.

Na afloop was er voldoende gelegenheid voor iedereen om weer eens bij te praten over wat ons als zendamateur zoal bezig houd.

OPKOMST

Als je denkt dat de opkomst van 20 leden voor de Huishoudelijke niet heel groot is heb je gelijk. Aan de andere kant is in het onderstaande bericht in de Electron van februari 1960 te zien dat bij de in dat jaar gehouden jaarvergadering van afdeling Haarlem (nu Kennemerland) er 16 aanwezigen waren. In 2024 blijkt er dus nog steeds best goede belangstelling te zijn voor het wel en wee van de afdeling.

Electron februari 1960 – blz 61

   

Kopij voor ons RCKML Magazine

De voorjaarsuitgave 2024 van ons afdelingsblad RCKML MAgazine staat weer in de planning. Al jullie kopij is dus weer zeer welkom. Onze redacteur Frans PC5T rekent natuurlijk op jullie voor een bijdrage aan ons blad. Heb je een mededeling of een artikel (graag met foto’s) kun je dit via het CONTACTFORMULIER  aan de ‘secretaris A20’ sturen. Maak je niet al te druk over eventuele spelfouten of de lay-out want daar hebben we Frans dus voor!

Frans meldt verder dat Fred PE3FS als welkome versterking bij de redactie van ons blad aan de slag gaat.

De deadline voor de kopij voor de komende uitgave is 15 MAART a.s.

KLIK HIER voor alle voorgaande uitgaven van ons afdelingsblad. 

1 maart 2024 Huishoudelijke Vergadering

UITNODIGING “HHV OVER 2023”


Op vrijdagavond 1 maart 2024 is de ‘Huishoudelijke Vergadering over 2023’ van VERON Kennemerland. Alle afdelingsleden zijn hierbij uitgenodigd om deze vergadering in IJmuiden bij te wonen. Onze voorzitter Fred PA3GPA zal de vergadering om 20:00 uur openen.

 

Wat is er in het afgelopen jaar zoal gebeurt in de afdeling? Wie wordt gekozen in het bestuur? Heeft de penningmeester zijn zaakjes weer voor elkaar? Wie heeft de eer om in de kascontrolecommissie te komen? Welke voorstellen worden er meegenomen naar de VERON-verenigingsraad? Wat zijn de plannen voor het komende jaar maar ook wie zijn ons afgelopen jaar ontvallen. Je hoort en ziet het dus allemaal tijdens deze vergadering.

Ook kun je tijdens de vergadering je vragen kwijt of je mening geven over allerlei aangelegenheden. Ieder kan zo die dingen inbrengen die hij of zij belangrijk vindt voor onze afdeling. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Na afloop van de vergadering is er ruim gelegenheid om weer eens met elkaar bij te praten.

Tijdens deze avond kunnen de QSL-kaarten worden ingeleverd en opgehaald bij onze QSL-manager Gert Jan PA3DVA. De koffie is, zoals altijd, GRATIS.

 

Datum: vrijdag 1 maart 2024
Aanvang: 20:00 uur
Adres: Westerduinweg 9 IJmuiden

 

DE AGENDA voor de HHV over 2023 van VERON A20:

Lees meer

PACC 2024 weer voorbij

Op 10 en 11 februari 2024 was ons conteststation PA6Y actief vanuit IJmuiden in de PACC. De antennengroep van o.a. Harry PB5DX had in de weken daarvoor hard gewerkt om de antennes maar ook de techniek in de shack op tijd in orde te krijgen. Hiervoor werd zelfs op de vrijdagavond voor deze contest nog tot laat doorgewerkt. Hulde!

 

Kijkje in de shack van PA6Y tijdens de PACC van 2024

 

 

De operators in deze PACC waren Harry PB5DX, Jan PB2DX, Theo PA1TO Theo, Dick PAoGRU, Theo PA1CW, Patrick PE1PZF en Kees PA5WT. Dat er weer serieus gewerkt werd door de mannen zie je op het plaatje hieronder met het aantal verbindingen dat per uur gemaakt werd.

 

 

 

Ondanks dat het station gedurende de nacht onbemand bleef konden er in het totaal 1736 qso’s en 327 multipliers in het log van deze aflevering van de PACC worden genoteerd. Jaap PE1OCT nog bedankt voor de steun in de vorm van de grote gevulde koeken voor de operators!

ONE HAM SHOW’s

Onlangs toegevoegd aan deze website is het bijzondere verhaal van Henk PAoWAL over zijn carrière als veilingmeester bij VERON Amsterdam en VERON Kennemerland. In 2008 werd dit verhaal door Henk zelf opgeschreven en op zijn eigen website gepubliceerd.

 


Toen Henk in 1972 vanuit Amsterdam naar Nieuw Vennep verhuisde kwam hij, als rasechte Amsterdammer, in een voor hem exotische wereld terecht. Toch voelde hij zich al snel thuis bij VERON Kennemerland vooral toen hij ook bij onze afdeling als veilingmeester kon gaan optreden. Toen hij na 25 jaar moest besluiten hiermee te stoppen was dat dan ook met pijn in het hart. De aan hem door onze afdeling als dankbetuiging uitgereikte speciale oorkonde hing bij Henk prominent aan de muur in zijn shack.

Ga via het menu naar het complete verhaal van Henk via “Afdeling > PAoWAL ONE HAM SHOWs” of klik op deze LINK .

 

 • Er zijn meer Kennemerlandpenningen binnen onze afdeling uitgereikt.
  Klik op deze
  LINK voor alle uitgereikte onderscheidingen bij VERON Kennemerland.