Om deelname aan contesten ( radiowedstrijden ) op de HF en VHF-banden te promoten onder de leden van de verschillende afdelingen in Nederland wordt de VERON-Afdelingscompetitie gehouden. In deze competitie ‘strijden’ de onderlinge afdelingen van de VERON gedurende een kalenderjaar met elkaar om de hoogste klassering. Je kunt punten verdienen voor de eigen afdeling door minstens 25 verbindingen te maken in een van de vele contesten. In de VERON Afdelingscompetitie gaat het enkel om het aantal door jou gemaakte verbindingen per gehouden wedstrijd. Onafhankelijk van de organisator van de specifieke contest hoef je zelf alleen maar, via de speciale website het aantal door jou gemaakte qso’s door te geven.

CONTESTEN  ??

Radiowedstrijden, of contesten, daarbij gaat het steeds om zoveel mogelijk verbindingen te maken met andere stations in een bepaalde afgemeten tijd. Tijdens deelname aan contesten komen veel verschillende aspecten van onze hobby aan bod zoals: radiotechniek, computer, propagatie-onderzoek, antennes,  samenwerking,  ‘ operating practice ‘ enz. Door mee te doen aan deze wedstrijden kun je dus een ruime en veelzijdige expertise opbouwen als zendamateur of als groep.

Per wedstrijd zijn er verder veel verschillende regels die om gewoon leuk deel te nemen meestal niet echt van belang zijn. Je moet weten op welke band(en), welke tijden en met welke mode wordt gewerkt. Verder nog van belang is de informatie die moet worden uitgewisseld want dat is voor elke contest net weer wat anders.

In de PACC b.v. wordt naast zoals gebruikelijk de call en rapport ook de provincie uitgewisseld. Voor ons is dat dus NH. De voor elke contest specifieke info is te vinden op de heel overzichtelijke CONTESTKALENDER van Jan Jaap PG7V. Na een kijkje daar kun je meestal direct lekker aan de slag met het maken van verbindingen.

LOG INSTUREN

De te behalen punten in een contest worden tegenwoordig automatisch berekend door een logprogramma maar worden na indienen altijd herberekend door de organisator. Multipliers e.d. verschillen per type wedstrijd en kunnen o.a. zijn: de prefix, de afstand, de zone,  de provincie enz.  Na afloop van de contest  kun je via de gebruikte software automatisch een logbestand genereren voor de organisator van de contest. Dit log kan dan per email of steeds vaker via een web-formulier worden ingediend. De ingezonden logs worden verder geheel automatisch verwerkt door een contestrobot. Dit is software waarmee men in staat is om alle logs met elkaar te vergelijken en de puntentelling dan aan te passen. Verkeerd gelogde stations worden zo eenvoudig opgespoord waarna dan soms aftrek van de punten plaatsvindt. Het is dus zaak om zo goed mogelijk te loggen. Precisie is dus ook echt een wezenlijk onderdeel van elke wedstrijd.

MEEDOEN IN DE AFDELINGSCOMPETITIE ?

Ook bij afdeling Kennemerland doen we graag mee aan deze VERON-Afdelingscompetitie. De leden die hieraan meedoen beleven veel plezier door actief te zijn in contesten op HF en ook VHF.

De puntentelling in de VERON-Afdelingscompetitie is heel eenvoudig. Tot 100 gemaakte verbindingen krijg je voor iedere 25 qso’s één punt. Verder krijg je bij meer dan 100 gemaakte verbindingen steeds één punt voor iedere extra 50 qso’s.

Hoewel dit dus heel simpel is hoef  je dit niet eens zelf te berekenen. Na opgeven van het aantal gemaakte qso’s via de daarvoor speciaal opgezette website worden jouw punten  daar helemaal automatisch voor je berekend en bijgeteld bij de afdeling.

Hiervoor moet je je wel eerst even registreren op de speciale website http://afdelingscompetitie.veron.nl. Daarna hoef je na deelname aan een contest enkel nog even het aantal gemaakte verbindingen door te geven. DOE MEE !

INFO

  • Op de website van de  VERON afdelingscompetitie is ook een kalender met de komende contesten te zien.
  • In gebruik de handigste contestkalender voor HF is die van Jan Jaap PG7V.  Op zijn website worden ook heel duidelijk de meest belangrijke dingen aangegeven om snel deel te kunnen nemen aan de verschillende wedstrijden.
  • Het Traffic Bureau van de VERON heeft een  contestpagina met veel bruikbare links.
  • Ook veel informatie voor HF is beschikbaar op de webiste van Oleg UA9QCQ
  • Voor VHF kijk op de activiteitenkalender van de VERON VHF Commissie

LOGPROGRAMMA

Als je regelmatig meedoet in de VERON-Afdelingscompetitie is het gebruik van een goed logprogramma heel belangrijk. Momenteel is wereldwijd het meest gebruikt in contesten het gratis programma N1MM Logger+. 

Hier op onze website is een presentatie te vinden die in 2019 werd gegeven in onze afdeling over het gebruik van N1MM Logger+:   contesten/n1mm+presentatie

DOE MEE

Ik hoop ook jouw call binnenkort in het lijstje van de VERON-Afdelingscompetitie  te mogen zien en natuurlijk snel tot werkens in één van de contesten.

73,

Henk PC4H