KLIK OP DE KAART OM JOUW LOCATOR TE VINDEN BIJ HA8TKS


De enige juiste benaming is LOCATOR. Het is de opvolger van de QRA-locator vandaar dat je soms ook de onjuiste oude benamingen QRA- of QTH-locator nog ergens ziet opduiken. De naam ‘locator’ is zo afgesproken in 1980 op een conferentie in het plaatsje Maidenhaid in Engeland. Vandaar dat er ook wel wordt gesproken over de Madenhaid-locator. De door sommige Amerikanen gebruikte verwarrende term “Grid” is dus een onjuiste benaming!

GEBRUIK

Locators worden vooral uitgewisseld tijdens verbindingen op VHF en UHF. Op HF wordt de locator uitgewisseld in de digitale modes en sommige contesten. Meest gebruikelijk is op VHF de uitwisseling van de 6-delige locator zoals b.v. JO22GL. (Alle letters in de locator moeten volgens de afspraak als een hoofdletter worden genoteerd!)

Op UHF/SHF wordt soms de locator nog uitgebreid voor een nog meer exacte plaatsbepaling zoals b.v. JO22GL90 of zelfs  JO22GL90JC.

Op HF wordt vaak volstaan met de verkorte 4-delige vorm zoals JO22. In FT8 is het, vanwege een beperking in het programma WSJT-X, zelfs de standaard om deze verkorte locator te gebruiken.