1 maart 2024 Huishoudelijke Vergadering

UITNODIGING “HHV OVER 2023”


Op vrijdagavond 1 maart 2024 is de ‘Huishoudelijke Vergadering over 2023’ van VERON Kennemerland. Alle afdelingsleden zijn hierbij uitgenodigd om deze vergadering in IJmuiden bij te wonen. Onze voorzitter Fred PA3GPA zal de vergadering om 20:00 uur openen.

 

Wat is er in het afgelopen jaar zoal gebeurt in de afdeling? Wie wordt gekozen in het bestuur? Heeft de penningmeester zijn zaakjes weer voor elkaar? Wie heeft de eer om in de kascontrolecommissie te komen? Welke voorstellen worden er meegenomen naar de VERON-verenigingsraad? Wat zijn de plannen voor het komende jaar maar ook wie zijn ons afgelopen jaar ontvallen. Je hoort en ziet het dus allemaal tijdens deze vergadering.

Ook kun je tijdens de vergadering je vragen kwijt of je mening geven over allerlei aangelegenheden. Ieder kan zo die dingen inbrengen die hij of zij belangrijk vindt voor onze afdeling. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.

Na afloop van de vergadering is er ruim gelegenheid om weer eens met elkaar bij te praten.

Tijdens deze avond kunnen de QSL-kaarten worden ingeleverd en opgehaald bij onze QSL-manager Gert Jan PA3DVA. De koffie is, zoals altijd, GRATIS.

 

Datum: vrijdag 1 maart 2024
Aanvang: 20:00 uur
Adres: Westerduinweg 9 IJmuiden

 

DE AGENDA voor de HHV over 2023 van VERON A20:

1 maart 2024    20:00 uur    

 

 1. Opening door onze voorzitter: Fred Hentschke PA3GPA.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken secretaris door de Kees de Wit PA5WT.
 3. Woord van de voorzitter: Fred PA3GPA.
 4. Goedkeuring van de notulen van de huishoudelijke vergadering over 2022 gehouden op 3 maart 2023.
 5. Kort jaarverslag over 2023 door de secretaris Kees de Wit PA5WT.
 6. Financieel verslag over 2023 door de penningmeester: Joop Drommel PE1DOY.
 7. Verslag van de kascontrolecommissie over het jaar 2023.
  Kees PD1ACD en Ruud PA2MUL     (reserve is Henk PC4H).
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie over het jaar 2024.
  Kees PD1ACD en Henk PC4H. De reserve wordt …..
 9. Vaststelling van de begroting voor het jaar 2024 door Joop PE1DOY.
 10. Bestuursverkiezing.
  Nieuwe kandidaten kunnen zich melden vóór de vergadering.
  Voorzitter Fred PA3GPA, penningmeester Joop PE1DOY of secretaris Kees PA5WT stellen hun plaatsen graag beschikbaar
  * Er kunnen maximaal 2 bestuursleden wisselen, of meld u aan als extra (bestuurs) lid.
 11. Benoeming afvaardiging naar VERON Verenigingsraad op 20 april 2024.


Bestuur VERON Kennemerland