Geen afdelingsavond december 2021

De afdelingsavond in december 2021 van VERON Kennemerland kan helaas niet doorgaan. Dit vanwege de verscherpte maatregelen rondom Corona die het kabinet op de persconferentie van 12 november j.l. heeft afgekondigd en het daarop volgende advies vanuit het HB van de VERON aan de afdelingen.

Hoe de situatie zich verder ontwikkeld is nu nog niet goed te voorzien. Het zou zo maar kunnen dat we ook begin 2022 nog geen afdelingsavond kunnen houden. We houden via deze website en via email onze leden op de hoogte zodra er verandering komt in deze voor iedereen vervelende situatie.

Houd je aan de adviezen vanuit de overheid en respecteer elkaars gezondheid.

 

november 2020 – bestuur VERON A20