Verslag jaarvergadering A-20

De op vrijdag 4 maart 2022 gehouden ‘Huishoudelijke vergadering over 2021’ van VERON Kennemerland was druk bezocht. In de goed gevulde zaal lieten de  aanwezigen merken er weer echt zin in te hebben nu we weer op de gewone manier bij elkaar kunnen komen. De sfeer was dus positief en iedereen was opgelucht dat de benauwende regelingen rondom Corona niet meer van toepassing zijn voor onze bijeenkomsten!

OPENING

Nadat onze voorzitter Fred PA3GPA de vergadering had geopend heette hij iedereen hartelijk welkom in zijn welkomstwoord. Hierbij was er nog even speciale aandacht voor het ‘Antenneteam PA6Y’. Deze groep heeft in de afgelopen periode heel veel werk verzet om de antennes van het conteststation van de club te verbeteren en de randapparatuur aan te passen. Het applaus vanuit de zaal voor deze groep was dan ook volkomen verdiend. Natuurlijk werd er ook stilgestaan bij de twee ons in het afgelopen jaar ontvallen afdelingsleden Arnold PA2AAP en Sven PA5TA.
Verder gaf Fred aan dat onze intensieve samenwerking met RCK voor beide clubs zeer voordelig is. Bovendien houden VERON A20 en RCK steeds ook al hun bestuursvergaderingen gezamenlijk.

VERLOOP

De agenda werd vlotjes afgewerkt. Bij de bestuursverkiezingen gaven de secretaris Kees PA5WT en de penningmeester Joop PE1DOY beide aan door te willen gaan met hun werk voor de afdeling. Voorzitter Fred PA3GPA trad statutair en formeel af en hij stelde zich daarna opnieuw verkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten en hij werd door de aanwezige leden unaniem gekozen tot voorzitter van VERON afdeling Kennemerland. Aangegeven werd dat we graag nog een 4e man in het bestuur zouden willen maar dat niet per se tijdens de vergadering hoeft te worden geregeld maar dat dat ook in de komende tijd nog kan.
De financiën werden goedgekeurd, begroting voor 2022 toegelicht en aangenomen, het jaarverslag over 2021 gepresenteerd, de notulen van vorig jaar goedgekeurd en zo de verdere agenda afgewerkt.

AFSLUITING

Vanuit de zaal kwamen tijdens de rondvraag opmerkingen van verschillende kanten dat onze vergaderingen steeds vrij harmonieus verlopen. Hierbij wel de aantekening dat een van diegenen die dat naar voren bracht (Ton PA4TK) ons daarbij vergeleek met de schietvereniging (..) waarvan hij lid is!

Na een klein uurtje vergaderen werd de vergadering afgesloten. Het gezellig napraten nam aanzienlijk meer tijd in beslag dan het vergaderen.

 

 

Bestuur VERON Kennemerland

4 maart 2022