Huishoudelijke Vergadering

Op 1 maart 2024 was bij RCK in IJmuiden de Huishoudelijk Vergadering over 2023 van VERON A20 Kennemerland. Dankzij de opkomst van zo’n 20 leden was het een geanimeerde vergadering.

 

Het bestuur van VERON A20 tijdens de vergadering: v.l.n.r. Joop PE1DOY, Fred PA3GPA en Kees PA5WT


Na een kort welkomstwoord van de voorzitter Fred PA3GPA werd de vergadering vlot afgewerkt. Secretaris Kees PA5WT gaf een beknopt jaaroverzicht over het afgelopen jaar, Penningmeester Joop PE1DOY lichtte de financiën van de afdeling toe. Het 3-koppige bestuur werd herkozen. Besloten werd dat 2 man in april op de verenigingsraad van de VERON onze afdeling zullen vertegenwoordigen. Na een klein uurtje waren alle agendapunten besproken en hamerde de voorzitter de vergadering af.

Na afloop was er voldoende gelegenheid voor iedereen om weer eens bij te praten over wat ons als zendamateur zoal bezig houd.

OPKOMST

Als je denkt dat de opkomst van 20 leden voor de Huishoudelijke niet heel groot is heb je gelijk. Aan de andere kant is in het onderstaande bericht in de Electron van februari 1960 te zien dat bij de in dat jaar gehouden jaarvergadering van afdeling Haarlem (nu Kennemerland) er 16 aanwezigen waren. In 2024 blijkt er dus nog steeds best goede belangstelling te zijn voor het wel en wee van de afdeling.

Electron februari 1960 – blz 61