Kopij voor ons RCKML Magazine

Voor de komende zomeruitgave 2022 van onze nieuwsbrief ‘RCKML Magazine’ hebben we van jullie, de afdelingsleden, de kopij natuurlijk weer hard nodig. Wil je ook iets voor onze volgende nieuwsbrief aanleveren? In het komende zomernummer is nog ruimte genoeg! We zijn altijd op zoek naar bijdragen uit onze eigen afdeling.

Heb je al wel wat aantekeningen maar (nog) geen compleet artikel? Stuur het toch maar op. Hier maken wij er dan wel een compleet verhaal van. Heb je er twijfels over of je bijdrage wel geschikt is voor publicatie neem dan gerust eerst even contact hierover op.

Stuur voor bijdragen of vragen een email aan ‘secretaris.a20@veron.nl’ of stuur jouw bericht via het webformulier op onze afdelingswebsite.

INLEVEREN KOPIJ GRAAG VOOR 30 JUNI A.S