Nieuwe redacteur RCKML MAGAZINE gevraagd

Wim PA3BMA heeft aangegeven te gaan stoppen als redacteur van onze nieuwsbrieven. Eerst deed hij ruim 10 jaar het RCK-blad en de laatste 10 jaar had hij het gezamenlijke blad van VERON A20 en RCK, het ons welbekende  RCKML Magazine, onder zijn hoede. Al meer dan 21 jaar heeft Wim ons zo voorzien van leesvoer verluchtigd met de nodige mooie plaatjes. Hij vindt dat nu het moment daar is om het stokje over te dragen aan een ander of aan anderen binnen onze groep.

Dit is dus jouw kans om aan de slag te gaan met ons blad. Tot eind van 2022 zal Wim PA3BMA nog de redactie voeren. Het zou dus handig zijn om bij de laatste 2 uitgaven die Wim doet wat mee te kijken bij hem over zijn schouder. Om een soepele overgang te maken zal natuurlijk ook vanuit de beide besturen alle medewerking worden verleend.

Natuurlijk zorgen onze enthousiaste leden steeds voor de nodige kopij maar het staat je vrij om ook eigen inzichten toe te passen. Een nieuwe redacteur of nieuw team met nieuwe ideeën, het is allemaal mogelijk.

Ons blad wordt 4 maal per jaar als pdf uitgegeven en dat vergt dan zo’n 2 avonden aandacht. Alles gaat tegenwoordig digitaal en je kunt gewoon thuis op de eigen pc werken aan het samenstellen van het blad.

Reacties op dit bericht kunnen aan de secretaris a20 via het webformulier.