Radio-Techniek-Net vanaf zaterdag 16 januari 2021

Mededeling van Gerrit Jan PA0GJH

Beste radioamateurs

In navolging van het Technonet, dat jaren lang door wijlen Dick Rollema PAoSE en Herbert PAoSU, werd geleid, heb ik het initiatief genomen om dit weer opnieuw op te starten.

Dit vernieuwde net, dat we Radio Techniek Net (RTN) noemen, wordt gerund door twee moderatoren. Ze kunnen deelnemen aan discussies, maar zullen vooral actief zijn om ervoor te zorgen dat het voornamelijk over radiotechniek gaat en daar niet al teveel van afgeweken wordt.

De volgende radioamateurs zullen als moderator gaan fungeren:

  • PA3FUN Christiaan Roselaar
  • PA2DW Dick Harms

Tijdstip: elke zaterdagmiddag 16:00 uur ( L.T. )

Frequente: 3777,77 kHz Dit was ook de frequentie van het voormalige Technonet op 80 meter.

 

Onderwerpen:

Uitsluitend radiotechniek en aanverwanten.

Aan de orde kan dus komen b.v. antennetechniek, antennebouw, propagatie, frequentiestabiliteit, faseruis, maar ook zaken als Hermes Lite, radiobuizen om maar eens wat dingen te noemen. Velen onder ons weten vast nog wel hoe dat er op het vroegere Technonet aan toeging.

We willen graag een groepje met enthousiaste deelnemers doen ontstaan. De moderatoren zullen er op toezien dat de deelnemers ( meestal ) serieus bijdragen aan het net en dat gesprekken technisch georiënteerd zijn en blijven.

 

Op zaterdagmiddag 16 januari 2021 is het “RTN’ voor de eerste maal actief!

Stem dan om 16:00 uur dus af op 3777,77 kHz en meld je in. Stel een vraag of draag een oplossing aan voor een besproken probleem. Ook kun je een gespreksonderwerp voorstellen. Alleen belangstellend luisteren kan natuurlijk ook.

 

73

Gerrit Jan  PAoGJH