Martin Keizer PAoEPI Silent Key

Hierbij de droevige mededeling dat maandag 6 juli is overleden ons afdelingslid Martin Keizer PAoEPI.


Sommigen hadden waarschijnlijk al gehoord dat Martin de laatste tijd problemen had met zijn gezondheid. In het bijzijn van twee van zijn dochters mocht hij maandagavond rustig heengaan. We herinneren ons Martin als een fijne medezendamateur met een brede belangstelling. Velen zullen zijn enthousiaste verhalen over zijn zelfgebouwde quad-antennes voor HF zich nog wel kunnen herinneren.


Onze deelneming gaat uit naar zijn kinderen die nu ook hun vader moeten missen.


Martin is zaterdag 11 juli in besloten kring gecremeerd.