16 april 2021 Kennemerlandronde

A.s. vrijdagavond 16 april om 20:00 uur is er weer een nieuwe Kennemerlandronde. Rondeleider deze avond is Henk PC4H. Deze ronde draait steeds op de vrijdagavonden. Zowel VERON A-20 als RCK werken mee aan deze ronde en er wordt gewerkt onder de calls PI4KML en PI4RCK. Goed om elkaars stemmen zo toch weer even te kunnen horen nu we elkaar even niet kunnen ontmoeten op de clubavonden.

 

Kort verslag ronde van afgelopen week ( 9 april)

Ko PAoJY dacht per abuis dat hij deze avond op de lijst stond als rondeleider en begon, even voor de klok van acht uur, dus maar met de Kennemerlandronde. Fred PA3GPA, die dus eigenlijk volgens de lijst aan de beurt was, stond grootmoedig zijn plekje af.

Ko vertelde dat hij binnenkort zal verhuizen naar een voor hem wat makkelijker woning. Inmelders waren Fred PA3GPA, Harry PB5DX, Stepahan PD1SJP, Kees PA5WT, Martin PA4MRS en Fred PDoFSH. Gemeld werd dat luisteramateur Ton ook weer meeluisterde met de ronde.

Rob en Stephan gaan komende week op voor het F-examen en werden door iedereen veel succes toegewenst. Het afgelopen examen heeft ook weer wat nieuwe zendamateurs voor onze contreien opgeleverd gaf Martin aan. Martin melde ook nog dat hij het vorige week als rondeleider lekker druk had gehad met 12 inmelders. Kees melde dat de nieuwtjes van binnen de afdeling, zoals b.v. over de ronde, hier op de website zijn te vinden. De aandacht werd verder gevraagd voor de locatorcontest die a.s. dinsdagavond op 6 meter en hoger weer gehouden wordt. De mannen van de NVRA werken dan graag met iedereen. Ze werken dan onder hun call PI4HLM.
Rob worstelt nog steeds met de instellingen voor RTTY maar kreeg van verschillende kanten hulp aangeboden. Fred PA3GPA gaf aan dat op de komende bestuursvergadering verder wordt overlegd hoe we in de zomermaanden verder willen met onze Kennemerlandronde.

De ronde wordt gehouden via PI2HLM

Voor onze ronde gebruiken we het FM-relais PI2HLM op 70 cm. De uitgang van PI2HLM, de frequentie dus waarop je luistert, is op 430.250 MHz. De ingang van het relais is 431.850 MHz. Voor dit relais MOET een subtoon van 88,5 Hz worden meegezonden. Misschien moet je toch even in de handleiding van je set kijken hoe dit allemaal ingesteld moet worden. De antennes van het relais staan op de Cellnextoren in de Waarderpolder in JO22IJ. Door de antennehoogte van 120 meter is het bereik fantastisch.

Heb je geen apparatuur of geen geschikte antenne voor 70 cm is het relais ook goed via internet te beluisteren. Er is geen ‘livestream’ maar via b.v. de websdr op de Gerbrandytoren in Lopik kun je eenvoudig luisteren naar PI2HLM. Klik op deze LINK en je bent direct afgestemd op PI2HLM. Lastig is dat het relais PI2AMF op dezelfde frequentie werkt en daardoor de ontvangst in Lopik soms wat kan verstoren.

  • Let op want de callgever van PI2HLM is wel heel erg luid t.o.v. de spraak. Hou dus het volume, vooral bij luisteren via een hoofdtelefoon, goed in de gaten.
Graag tot horens de komende vrijdagavonden vanaf 20:00 uur via het relais van PI2HLM