OM Ko Lagerberg PAoJY SK

“Zelf tekende hij voor nog 100 jaar erbij, zijn lichaam gaf hem een dag…”

Na een rijk en bruisend sociaal leven, gevuld met vele vriendschappen, is 28 november 2023 Jacobus Paulus Lagerberg vredig ingeslapen op 90 jarige leeftijd. In zijn werkzame leven was hij o.a. bezig op het radiostation te Kootwijk en bij Scheveningen Radio in IJmuiden met morse-communicatie met schepen.

Ko was lid van VERON Kennemerland en altijd een trouwe bezoeker van onze maandelijkse afdelingsavonden. Ook was Ko lid van onze gastheer RCK. Ook daar was hij vrijwel elke vrijdagavond aanwezig op zijn vertrouwde plek.

In de coronatijd en ook daarna was hij rondeleider van de afdelingsuitzendingen. Jarenlang was hij ook actief betrokken bij de Lighthouse-Weekends vanuit de twee vuurtorens van IJmuiden. Ko was op onze amateurbanden in zijn element, vooral in CW. Naast zendamateur was Ko ook erg actief in allerlei verenigingen en ook altijd bezig met geld inzamelen voor goede doelen.

Op zijn 90ste verjaardag (24 maart j.l.) was de opbrengst van de donaties (natuurlijk) voor een goed doel. In deze traditie was ook bij zijn crematieplechtigheid een donatie mogelijk voor een goed doel. Dat Ko als mens erg  gewaardeerd was bleek wel uit dat bij deze beide gebeurtenissen de belangstelling met een opkomst van meer dan 200 man zeer groot was.

We zullen Ko missen en wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe. Saluut!

 

Namens het bestuur van VERON afdeling Kennemerland

Joop Drommel PE1DOY