Vreemde enquête

Veel Nederlandse radiozendamateurs kregen eind oktober 2023 een email binnen over de ‘Enquête  Nederlandse Radioamateur’. Kreeg je geen bericht hierover kun je dit vinden op https://www.daru.nu en de enquête staat op https://watwildeamateur.nl . Onderwerpen van de enquête zijn de vermeende versnippering van de vertegenwoordiging van radiozendamateurs bij de overheden en het DQB onderbrengen in een ‘koepel’ o.i.d.

Versnippering?

Anders dan in het bericht wordt beweerd zijn er geen 70 maar 2 verenigingen die, nauw samenwerkend, ons vertegenwoordigen bij de overheid. Bij het regelmatig gehouden ‘Amateuroverleg’ (zie ook https://www.veron.nl/?s=amateuroverleg) zijn de  vertegenwoordigers van de VERON en de VRZA altijd aanwezig. Hiermee is dus ruim meer dan de helft van de Nederlandse radiozendamateurs direct betrokken bij dit belangrijke overleg via hun vereniging. Een derde club, de DARU dus, laat meestal verstek gaan bij deze gelegenheden.

Voor internationale zaken is de VERON de vereniging die de Nederlandse zendamateur vertegenwoordigt in de IARU. Dit is zo omdat bij deze internationale organisatie uit een land altijd maar één vertegenwoordigende vereniging mag zijn aangesloten. De VERON, als grootste club in Nederland, is de hiervoor aangewezen vereniging. Ook internationaal is er grote waardering voor de ter zake doende en enthousiaste inbreng vanuit Nederland.

Dutch QSL Bureau

Het Dutch QSL Bureau is een gezamenlijke dienstverlening van de VERON en de VRZA exclusief voor al hun leden. Al meer dan 50 jaar kunnen door alle leden van beide verenigingen via het DQB gratis de kaarten worden verzonden en ontvangen. De huidige organisatie van het DQB, zoals geregeld door de VERON en VRZA, is volledig transparant en functioneert naar tevredenheid.

Conclusie

De via de vraagstelling in de enquête gesuggereerde versnippering berust dus niet op de feiten! Het tegendeel blijkt waar. De VERON en de VRZA zetten zich gezamenlijk in voor alle, lid of niet, zendamateurs in Nederland. Ook de input vanuit de afdelingen, commissies en belangengroepen wordt, indien relevant, meegenomen naar het Amateuroverleg.

Waarom de organisatie van een op zich goed lopende dienstverlening als het DQB zou moeten worden veranderd is niet duidelijk. Mocht het in de toekomst toch nodig zijn wat te wijzigen kan dit gewoon binnen de verenigingen via de ledenvergaderingen worden besproken.

Kortom de vraagstelling in deze enquête blijkt nogal wat misleidend. Als je dus weet hoe de vertegenwoordiging van de radiozendamateurs naar de overheid in Nederland in werkelijkheid plaats vindt of je wilt wat veranderen aan een service vanuit de club, zoals het DQB, is de oplossing vrij duidelijk: “Wordt lid van de VERON (of VRZA)”.

Flauw

Wat flauw is dat de mensen achter deze dus overbodige enquête nergens aangeven vanuit welke vereniging of achtergrond zij opereren. Op de website van de DARU is wel een groot bericht geplaatst met reclame voor deze enquête.

 

VERON Kennemerland