Bob PEoBCC SK

Wap Caron stuurde het bericht van het overlijden op 92-jarige leeftijd van vader Bob (B.C.) Caron uit Hillegom. Bob Caron PEoBCC is j.l. zondag 28 mei in zijn slaap overleden. Hij is op 1 juni 2024 begraven op begraafplaats Westerveld.

Bob PEoBCC in 2022

Bob was meer dan 60 jaar getrouwd met zijn vrouw Wil. In zijn werkzame leven was Bob farmaceutisch onderzoeker. In de jaren 70 en 80 was Bob actief in het bestuur van onze afdeling Kennemerland en was daar o.a. bezig met de opleiding voor zendamateurs. Ook hield hij enquêtes onder de leden waarvan hij de resultaten plaatste in ons toenmalige afdelingsblad ‘Hot Lines Magazine‘. We hebben goede herinneringen aan Bob als een bedachtzame en kundige zendamateur met grote interesse in de (radio)techniek.

 

10 juni 2024
Kees PA5WT
Secretaris VERON Kennemerland 

Zendverbod 13 cm

Van dinsdag 4 juni 2024 00.00 uur t/m zondag 9 juni 2024 23.59 uur mogen zendamateurs de frequentie 2356 MHz met een bandbreedte van 8 MHz niet gebruiken. Dit verbod geldt enkel in een straal van 35 km rondom Zandvoort vanwege de ADAC-GT-Masters.

ADAC GT Masters te Zandvoort 4 juni 2024 00.00 uur t/m
9 juni 2024 23.59 uur
2356 MHz

 

Bron: https://www.rdi.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/beschikbaarheid-frequenties

IARU conferentie 2023

Maandag 30 oktober 2023 reisde een VERON-delegatie per vliegtuig af naar Servië om daar te gaan deelnemen aan de IARU General Conference R1 in Zlatibor. Deze conferentie wordt gehouden van 1 t/m 4 november. De leden van de delegatie zijn Remy PAoAGF, Theo PA1CW, Rob PE1ITR en Erwin PE3ES. In de Electron van november 2023 staat een duidelijk verhaal over het belang van deze conferentie op bladzijde 505. Ook onze afdeling draagt een mooi steentje bij aan deze conferentie.

 

v.l.n.r.  Remy PAoAGF, Erwin PE3ES, Rob PE1ITR en Theo PA1CW

 

Ons afdelingslid Theo PA1CW is behalve bestuurslid van RCK ook bij de VERON actief. Hij is daar voorzitter van het HF-Traffic Bureau, Award-manager,  kaartchecker DXCC en doet ook nog eens de DX Honor Roll. Ook is hij druk in de weer voor de HF-dag én de DvdRA. Hij zal op de conferentie in Zlatibor samen met de andere drie afgevaardigden van de VERON de belangen van alle Nederlandse zendamateurs behartigen. KLIK HIER voor meer info.

Misschien zullen leden van onze VERON-delegatie vanuit Servië nog op HF te werken zijn want er is een ‘special event station’  met de call YT26IARU aanwezig.

Heel veel succes (en plezier) daar mannen!

VERON Kennemerland

Vreemde enquête

Veel Nederlandse radiozendamateurs kregen eind oktober 2023 een email binnen over de ‘Enquête  Nederlandse Radioamateur’. Kreeg je geen bericht hierover kun je dit vinden op https://www.daru.nu en de enquête staat op https://watwildeamateur.nl . Onderwerpen van de enquête zijn de vermeende versnippering van de vertegenwoordiging van radiozendamateurs bij de overheden en het DQB onderbrengen in een ‘koepel’ o.i.d.

Versnippering?

Anders dan in het bericht wordt beweerd zijn er geen 70 maar 2 verenigingen die, nauw samenwerkend, ons vertegenwoordigen bij de overheid. Bij het regelmatig gehouden ‘Amateuroverleg’ (zie ook https://www.veron.nl/?s=amateuroverleg) zijn de  vertegenwoordigers van de VERON en de VRZA altijd aanwezig. Hiermee is dus ruim meer dan de helft van de Nederlandse radiozendamateurs direct betrokken bij dit belangrijke overleg via hun vereniging. Een derde club, de DARU dus, laat meestal verstek gaan bij deze gelegenheden.

Voor internationale zaken is de VERON de vereniging die de Nederlandse zendamateur vertegenwoordigt in de IARU. Dit is zo omdat bij deze internationale organisatie uit een land altijd maar één vertegenwoordigende vereniging mag zijn aangesloten. De VERON, als grootste club in Nederland, is de hiervoor aangewezen vereniging. Ook internationaal is er grote waardering voor de ter zake doende en enthousiaste inbreng vanuit Nederland.

Dutch QSL Bureau

Het Dutch QSL Bureau is een gezamenlijke dienstverlening van de VERON en de VRZA exclusief voor al hun leden. Al meer dan 50 jaar kunnen door alle leden van beide verenigingen via het DQB gratis de kaarten worden verzonden en ontvangen. De huidige organisatie van het DQB, zoals geregeld door de VERON en VRZA, is volledig transparant en functioneert naar tevredenheid.

Conclusie

De via de vraagstelling in de enquête gesuggereerde versnippering berust dus niet op de feiten! Het tegendeel blijkt waar. De VERON en de VRZA zetten zich gezamenlijk in voor alle, lid of niet, zendamateurs in Nederland. Ook de input vanuit de afdelingen, commissies en belangengroepen wordt, indien relevant, meegenomen naar het Amateuroverleg.

Waarom de organisatie van een op zich goed lopende dienstverlening als het DQB zou moeten worden veranderd is niet duidelijk. Mocht het in de toekomst toch nodig zijn wat te wijzigen kan dit gewoon binnen de verenigingen via de ledenvergaderingen worden besproken.

Kortom de vraagstelling in deze enquête blijkt nogal wat misleidend. Als je dus weet hoe de vertegenwoordiging van de radiozendamateurs naar de overheid in Nederland in werkelijkheid plaats vindt of je wilt wat veranderen aan een service vanuit de club, zoals het DQB, is de oplossing vrij duidelijk: “Wordt lid van de VERON (of VRZA)”.

Flauw

Wat flauw is dat de mensen achter deze dus overbodige enquête nergens aangeven vanuit welke vereniging of achtergrond zij opereren. Op de website van de DARU is wel een groot bericht geplaatst met reclame voor deze enquête.

 

VERON Kennemerland

Zendverbod tijdens F1

Er is een tijdelijk zendverbod voor zendamateurs op de 13-cm-band van kracht voor en tijdens de race van de Formule 1 in Zandvoort.

 

 

Van 18 augustus tot 28 augustus 2023 uur mag de hele band van 2320 – 2400 MHz rondom Zandvoort niet door zendamateurs worden gebruikt. Buiten deze zone ook niet op Zandvoort richten met de antenne!

 

Bron:

https://www.rdi.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/beschikbaarheid-frequenties

 

Reageren voor 17 augustus

Er loopt bij de Nederlandse overheid tot 17 augustus 2023 een internetconsultatie over “Pakketwijziging 2023-1 Nationaal Frequentieplan 2014”. Belanghebbenden kunnen hierop reageren. Omdat in dit ontwerpbesluit een zeer nadelig onderdeel zit voor ons als zendamateurs is het aan te raden om bezwaar te maken tegen dit punt.

WAAR GAAT HET OM?

Er zijn twee wijzigingen in het voorstel die betrekking hebben op ons als radiozendamateur:

  1. In het bandsegment 50,0 – 50,5 MHz krijgen radioamateurs de primaire status.
  2. Het gehele frequentiegebied 430 – 440 MHz wordt toegewezen aan korte-afstandscommunicatie op Non-Interferentie-Basis (NIB).


REAGEER

Met het eerste voorstel hebben we natuurlijk geen enkel probleem. Bij aanname van het tweede voorstel zal echter het gebruik van de 70-cm-band door ons als radiozendamateurs in de praktijk vrijwel onmogelijk worden gemaakt. Hierbij dus de oproep aan iedereen om een reactie te plaatsen op de website via het daar beschikbare formulier. Dit kan nog tot 17 augustus 2023!

KLIK HIER om via de website van de overheid een reactie te plaatsen.
KLIK HIER voor een voorbeeld van zo’n reactie die je via hun website kunt sturen.

 

VERON Kennemerland

 

 

Zendverbod tijdens race Formule 1

Er is een tijdelijk zendverbod voor zendamateurs op de 13-cm-band van kracht voor en tijdens de race van de Formule 1 in Zandvoort.

Van 22 augustus 2022 00.00 uur tot 5 september 2022 23.59 uur mag de hele band van 2320 – 2400 MHz in een straal van 35 km rondom Zandvoort niet door zendamateurs worden gebruikt. Buiten deze zone van 35 km ook niet op Zandvoort richten met de antenne!

 

Bron:

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/beschikbaarheid-frequenties

 

Inwerkingtreding N-herijking nog niet per 1 januari 2021

Inwerkingtreding N-herijking niet voor 1 januari 2021

HET TWITTERBERICHT

Agentschap Telecom laat op 29 december 2020 in een reactie aan de verenigingen weten dat de inwerkingtreding N-herijking niet lukt voor 1 januari 2011.

De inwerkingtreding is pas geldig een dag nadat publicatie hiervan in de Staatscourant heeft plaatsgevonden. Die publicatie heeft dus niet plaatsgevonden.

Op een eerder moment had Agentschap Telecom op Twitter de verwachting gewekt dat dit per 1 januari 2021 zou ingaan. Op het verzoek aan Agentschap Telecom om melding te maken dat de inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet zal plaatsvinden heeft AT gemeld dat er geen capaciteit is om de melding op de website te plaatsen…..

Heb je een N-registratie kun je helaas dus nu nog even geen gebruik maken van de uitbreidingen van de mogelijkheden. Het verzoek is om niet op de nieuwe regelgeving vooruit te lopen maar nog heel even geduld te hebben !

De uitbreidingen zullen inhouden:

  • Het vrijgeven van de gehele 20 meter amateurband  ( 14,000 – 14,350 MHz )
  • Het vrijgeven van de gehele 40 meter amateurband ( 7,000 – 7,200 MHz )
  • Het maximaal toegestane zendvermogen voor banden < 30 MHz wordt 100 Watt

 

Zo komt er dus binnenkort weer wat meer ‘speelruimte’ voor de houders van een N-registratie.  Nog mooier is om de studie weer op te pakken voor de volledige vergunning ( F ).  Studeren kan tegenwoordig goed thuis maar toch met vakkundige begeleiding.  KLIK HIER voor meer info.