Oekraïne maart 2022

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in Europa hecht het Hoofdbestuur van de VERON eraan om de volgende verklaring te publiceren.

“Het radiozendamateurisme is een hobby die mensen verbindt en verbinden wil, ongeacht welke mensen dat zijn of waar ze vandaan komen. De VERON en de overkoepelende organisatie IARU zijn apolitiek en nemen geen stelling in in een conflict. Dat neemt niet weg dat mensen in en achter de VERON met afschuw kijken naar dit geweld. Geweld staat haaks op onze missie. Politiek bedrijven ook. De VERON zet zich in voor alle zendamateurs in Nederland en via de IARU voor het zendamateurisme in de hele wereld”.

 

Het originele bericht van de VERON staat HIER

 

  • Naar aanleiding van de invasie van Rusland in Oekraïne heeft de RSGB uit Groot Brittanïe aangepaste regels voor deelname aan hun contesten van stations uit Rusland, de Donbas en Wit Rusland. KLIK HIER om deze in te zien
  • Bij CQ Magazine zijn gelijksoortige aanpassingen voor de regels van hun contesten gemaakt.

Samenvatting van deze aanpassingen is dat je gewoon met Russen kunt werken maar dat deze qso’s geen punten voor de wedstrijden opleveren.

Toch weer even op nr 1

VERON Afdelingscompetitie 2022

VERON Afdeling Waterland had, onder leiding van Gert PA3AAV, de koppositie ongeveer een maand geleden van onze afdeling Kennemerland overgenomen. Maar na goede activiteit van onze leden is het toch weer gelukt om, voor even, weer als bovenste op de lijst te komen staan zoals te zien is op de onderstaande afbeeldingen. Aan de top komen is moeilijk maar aan de top blijven is nog veel moeilijker!


13 maart 2022 Kennemerland weer op plek 1

 

 

Met 3 man uit onze afdeling A20 in de top 10

 

KLIK HIER  voor meer info

Verslag jaarvergadering A-20

De op vrijdag 4 maart 2022 gehouden ‘Huishoudelijke vergadering over 2021’ van VERON Kennemerland was druk bezocht. In de goed gevulde zaal lieten de  aanwezigen merken er weer echt zin in te hebben nu we weer op de gewone manier bij elkaar kunnen komen. De sfeer was dus positief en iedereen was opgelucht dat de benauwende regelingen rondom Corona niet meer van toepassing zijn voor onze bijeenkomsten!

OPENING

Nadat onze voorzitter Fred PA3GPA de vergadering had geopend heette hij iedereen hartelijk welkom in zijn welkomstwoord. Hierbij was er nog even speciale aandacht voor het ‘Antenneteam PA6Y’. Deze groep heeft in de afgelopen periode heel veel werk verzet om de antennes van het conteststation van de club te verbeteren en de randapparatuur aan te passen. Het applaus vanuit de zaal voor deze groep was dan ook volkomen verdiend. Natuurlijk werd er ook stilgestaan bij de twee ons in het afgelopen jaar ontvallen afdelingsleden Arnold PA2AAP en Sven PA5TA.
Verder gaf Fred aan dat onze intensieve samenwerking met RCK voor beide clubs zeer voordelig is. Bovendien houden VERON A20 en RCK steeds ook al hun bestuursvergaderingen gezamenlijk.

VERLOOP

De agenda werd vlotjes afgewerkt. Bij de bestuursverkiezingen gaven de secretaris Kees PA5WT en de penningmeester Joop PE1DOY beide aan door te willen gaan met hun werk voor de afdeling. Voorzitter Fred PA3GPA trad statutair en formeel af en hij stelde zich daarna opnieuw verkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten en hij werd door de aanwezige leden unaniem gekozen tot voorzitter van VERON afdeling Kennemerland. Aangegeven werd dat we graag nog een 4e man in het bestuur zouden willen maar dat niet per se tijdens de vergadering hoeft te worden geregeld maar dat dat ook in de komende tijd nog kan.
De financiën werden goedgekeurd, begroting voor 2022 toegelicht en aangenomen, het jaarverslag over 2021 gepresenteerd, de notulen van vorig jaar goedgekeurd en zo de verdere agenda afgewerkt.

AFSLUITING

Vanuit de zaal kwamen tijdens de rondvraag opmerkingen van verschillende kanten dat onze vergaderingen steeds vrij harmonieus verlopen. Hierbij wel de aantekening dat een van diegenen die dat naar voren bracht (Ton PA4TK) ons daarbij vergeleek met de schietvereniging (..) waarvan hij lid is!

Na een klein uurtje vergaderen werd de vergadering afgesloten. Het gezellig napraten nam aanzienlijk meer tijd in beslag dan het vergaderen.

 

 

Bestuur VERON Kennemerland

4 maart 2022

Interview met Dick PA2DW

INTERVIEW MET DICK HARMS PA2DW OP ‘RADIO WEETLUST’

Op 11 januari 2022

Dick PA2DW is in onze kringen vooral bekend omdat hij oud-voorzitter is van de VERON. In het kader van Leiden als Europese Hoofdstad van de Wetenschap in 2022 werd Dick geïnterviewd op Radio Weetlust. Lees meer

4 maart 2022 HHV van A20

UITNODIGING “HHV OVER 2021”


Op vrijdagavond 4 maart 2022 is de ‘Huishoudelijke Vergadering over 2021’ van VERON Kennemerland. Gelukkig hoeven we deze keer de vergadering niet meer online te houden. Alle afdelingsleden zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen in IJmuiden. Onze voorzitter Fred PA3GPA zal de vergadering om 20:00 uur openen.

Lees meer

Iedereen beroemd

Radioamateurs Geert ON8GT en Frank ON7RU in “de vliegende reporter” bij Iedereen Beroemd op VRT 1

11 februari 2022

Storm op 18 februari 2022

Tijdens de afgelopen PACC van 12 en 13 februari konden we volop genieten van de door onze groep zelf gefabriceerde Moxon-yagi voor 40 meter.  Er werden in deze PACC in het totaal het ongekende aantal van 762 qso’s gelogd op 40 meter. De vreugde met de vernieuwde antenne bleek helaas van korte duur. Zowel de rotor, een Yeasu 2800, en de vernieuwde antenne hebben de storm ‘Eunice’ helaas niet overleefd.  Deze storm hield huis op 18 februari 2022 met aan de kust van IJmuiden windstoten van ruim 130 km/uur.  Op de foto het trieste resultaat van al het natuurgeweld zoals dit op de ochtend na de storm werd aangetroffen 😩🤨.

 

Met zo’n hobby als de onze blijf je dus altijd bezig

 

Op Facebook bij RCK staan nog meer foto’s van de ravage die is aangericht. Gelukkig is er alleen maar materiële schade te betreuren.

Gevaagd: Kopij voor onze nieuwsbrief

Eind maart 2022 zal er weer een nieuwe editie van ons afdelingsblad RCKML Magazine verschijnen. Kopij hiervoor inleveren graag vóór 14 maart 2022, dus je hebt nog wel even de tijd.

Heb je een interessant stukje, een mededeling, een vraag een mooi verhaal of een technisch artikel? Stuur het dan op via ‘secretaris.a20@veron.nl” of via het contactformulier.

TIP:

Stel het niet te lang uit maar begin zo snel mogelijk met het schrijven van jouw bijdrage…

 

 18 februari 2022

22 februari QSO-party op 10 m

Een vraag van Geert ON6FL

Op dinsdag 22 februari 2022 (vanaf 20 uur) is er opnieuw een 10 meter QSO Party (FM, verticale polarisatie) in enkele provincies van België. Het zou leuk zijn moesten er in nog meer provincies in de Benelux gelijktijdig roeprondes zijn. En dat kan met jullie hulp!

Lees meer