september 2020: Start nieuwe seizoen

 

* Mededeling afdelingsavonden

Op de bestuursvergadering van 24 augustus j.l is besloten in dit nieuwe seizoen voorzichtig weer met de VERON-afdelingsavonden te starten. Vanwege de nodige aanpassingen lukt dit nog niet in september. Op VRIJDAG 2 OKTOBER zal de eerste VERON-avond zijn in een geheel nieuwe aangepaste stijl.
Het clublokaal bij RCK in IJmuiden wordt volgens strenge richtlijnen ingedeeld en alle bezoekers moeten zich vooraf inschrijven. Er zal ook helaas een beperking gaan gelden voor het maximaal aantal bezoekers. Hoe dit allemaal precies gaat lopen zal binnenkort allemaal uit de doeken worden gedaan hier op de website.

Ook met de RCK-avonden wordt weer van start gegaan. Natuurlijk zal ook die ledengroep op tijd alle nodige info ontvangen van het RCK-bestuur.

 

* Kopij voor nieuwe uitgave clubblad

Er is een nieuwe uitgave van ons afdelingsblad RCKML Magazine in de planning.  Zoals gebruikelijk wordt dit weer gezamenlijk met RCK uitgebracht. Sluitingsdatum voor kopij is a.s. 27 september. Heb je een mededeling, een (vakantie)verhaal of technisch artikel (natuurlijk het liefst met wat plaatjes erbij ) kun je dit via het contactformulier op onze website aan de afdelingssecretaris toesturen. Heb je wat aantekeningen maar geen compleet artikel kun je het materiaal gewoon sturen dan maken wij er wel een compleet stuk van.

WE ZIEN AL JULLIE BIJDRAGEN WEER MET VEEL PLEZIER TEGEMOET !

* PI75KML

Maandag 31 augustus was de laatste dag van de clubactiviteit met ons speciale afdelingsstation PI75KML gedurende de maanden juli en augustus . Hiermee werd gevierd dat onze afdeling 75 jaar geleden op 11 juli 1945 in Haarlem werd opgericht. In de komende uitgave van ons clubblad zal een kort verslag over de belevenissen van de deelnemers staan. Alle verbindingen die door PI75KML gemaakt zijn zullen worden bevestigd met een qsl-kaart via het qsl-bureau.

  • Op 21 oktober a.s. zal PI75KML nog weer actief zijn in de qso-party op de 75 jaar VERON-dag.

 

* Laatste Kennemerlandronde

Vrijdagavond 28 augustus vond de laatste Kennemerlandronde plaats. Ko PAoJY dacht bij het begin van deze laatste ronde even dat hij zijn rode pet kwijt was maar het bleek dat hij deze pet gewoon al op zijn hoofd had staan zoals op de foto is te zien! Het was een gezellige drukte deze keer met weer veel inmelders. Rond 21 uur werd voor de laatste keer deze ronde afgesloten.
Besloten is deze ronde niet verder voort te zetten ook omdat de verenigingsavonden weer voorzichtig gaan beginnen op de vrijdagavonden.

Gelukkig is er een prima alternatief in de vorm van de RCK-ronde. Iedere zondagmiddag om 14:00 uur lokale tijd is deze RCK-ronde op PI1ASD de repeater van Amsterdam op 145.787.5 MHz  ( subtoon 110,9 Hz ). Deze ronde loopt al heel lang en elke inmelder is altijd welkom. De rondeleiders daar, ook bekend van de Kennemerlandronde, zijn Ko PAoJY en Kees PD1ACD.

 

 

* Weer contesten vanaf clubstation van RCK in IJmuiden

De deelname aan contesten vanuit het RCK-clubhuis was vanaf begin maart noodgedwongen stilgelegd  De PACC  in februari ( zie  VIDEO ) was de laatste contest met PA6Y vanuit IJmuiden. Dit najaar pakt PA6Y de draad weer op in de CQ WW DX-ssb van 24 en 25 oktober en de CQ WW DX-cw op 28 en 29 november. Ons station in IJmuiden  is weer bijna geschikt om op alle HF- banden goed uit te komen. Er zal nog wel wat werk moeten worden gedaan aan enkele antennes. Harry PB5DX coördineert de nodige werkzaamheden.

Om bij deze contesten te voldoen aan alle Corona-maatregelen zijn niet veel aanpassingen nodig. De werkplekken voor de 2 stations zijn ruim van elkaar af geplaatst. Per werkplek is er nu nog maar plaats voor één operator. Ben je niet aan het werk als operator MOET je nu naar het andere lokaal verkassen. Tijdens deze contesten zal ook gelden dat je alleen welkom bent in het clubgebouw als je bent ingeschreven op de lijst ! Een veilige omgeving garanderen voor iedere deelnemer blijft steeds het allerbelangrijkst.
Meer info over de definitieve uitwerking van de aangepaste opzet en regels bij de contesten volgt binnenkort.

 

Dit nieuwe seizoen zal zeker anders worden dan alle voorafgaande. Toch gaan we als afdeling niet bij de pakken neerzitten en gaan we in samenwerking met jullie allemaal er gewoon het beste van maken.

 

1 september 2020

Bestuur VERON A-20 Kennemerland

 

VERON

 

26 juli 2020 website update naar PHP 7.3

De website van onze afdeling is qua techniek en huisstijl ondergebracht bij de landelijke website van de VERON. Onze webmaster, Henk PC4H,heeft eind 2018 de transitie van onze oude website naar deze nieuwe opzet voor onze afdeling uitgevoerd. De huisstijl van VERON-hoofdsite is daarbij overgenomen voor de website van Kennemerland. Je ziet nu in een oogopslag dat je bij de VERON bent aangeland. Het navigeren binnen beide websites is identiek. De uniforme uitstraling heeft zijn belang al bewezen. Ook het gemak van de technische ondersteuning door de VERON ICT-commisie heeft veel andere afdelingen overtuigd om nu ook hun website onder te brengen bij de landelijke VERON. De VERON ICT-commissie verzorgt dus de huisstijl maar ook de techniek op de eigen VERON-servers.

 

Update nodig

Op de servers van de VERON is onlangs een update uitgevoerd naar PHP V 7.3. Dit was nodig omdat de ondersteuning voor de versie die werd gebruikt kwam te vervallen. Nadat V 7.3 eerst in een testfase was geïnstalleerd en gecompileerd bleek dat er verder geen complicaties met deze update gemoeid waren. Wel ging de website heel kort even op zwart. Rudi PA4NUX van de VERON ICT-commissie heeft de update daarna doorgevoerd en alles functioneert nu goed.

Onze website van VERON Kennemerland werkt zonder probleem. Voor drie andere afdelingen van de VERON moest de update handmatig worden uitgevoerd. Handig dat wij als afdeling zo kunnen meeliften op de expertise van onze eigen VERON ICT-commisie.

 

 

Het enige dat wij als gebruikers merken van deze op de achtergrond uitgevoerde update is dat onze website mooi en stabiel werkt en dus ook blijft werken.

Content

Wat nog steeds nodig blijft is inbreng vanuit de afdeling voor kopij of in de terminologie van de webjongens van ‘content’.  Wij van de website-redactie A-20 rekenen hierbij natuurlijk op jullie inbreng als leden. Heb je iets dat je wilt delen geef dit door en dan plaatsen wij het graag. Berichten opgeven gaat het makkelijkst via het contactformulier hier op onze website.

 

73, de Website-redactie Kennemerland

15 mei 2020 Kennemerlandronde

Vorige week vrijdagavond zijn we gestart met de Kennemerlandronde RCK & KML. Gewerkt werd met de calls PI4KML en PI4RCK. Ko PA0JY beet als rondeleider het spits af en had het lekker druk met de vele inmelders. Goed om elkaars stemmen zo toch weer even te kunnen horen nu we elkaar even niet kunnen ontmoeten op de clubavonden in IJmuiden.

A.s. vrijdagavond 15 mei om 20:00 uur is er weer een nieuwe ronde en ook weer een nieuwe rondeleider ! Voor onze ronde gebruiken we het FM-relais PI2HLM op 70 cm dat in beheer is van de NVRA . Overigens houdt de NVRA via ook PI2HLM op elke woensdagavond 20:00 uur ook een z.g.  ‘coranaronde’.

De uitgang van PI2HLM, de frequentie dus waarop je luistert, is op 430.250 MHz. De ingang van het relais is 431.850 MHz. Voor dit relais MOET een subtoon van 88,5 Hz worden meegezonden. Misschien moet je toch even in de handleiding van je set kijken hoe dit allemaal ingesteld moet worden. Bij de eerste ronde bleek dat sommige hun handleiding niet zo snel konden vinden, HI.

De antennes van het relais staan op de Cellnextoren in de Waarderpolder in JO22IJ. Door de antennehoogte van 120 meter is het bereik fantastisch.

Heb je geen apparatuur of geen geschikte antenne voor 70 cm is het relais ook goed via internet te beluisteren. Er is geen ‘livestream’ maar via b.v. de websdr op de Gerbrandytoren in Lopik kun je eenvoudig luisteren naar PI2HLM. Klik op deze  LINK en je bent direct afgestemd op PI2HLM. Lastig is dat het relais PI2AMF op dezelfde frequentie werkt en daardoor de ontvangst in Lopik soms wat kan verstoren.

Om mij toch in de ronde te kunnen inmelden heb ik hier een simpele GP-antenne voor 70 cm gemaakt. De antenne bestaat uit 5 stukjes van 16,5 cm lang stug gewoon installatiedraad van 2,5 mm² dik. Deze draden zijn gesoldeerd aan een coax-chasisdeel. Even een kwartiertje knutselen dus. De antenne heb ik hier in de shack op de boekenplank gezet. Dit moet voldoende zijn om mij goed te kunnen inmelden op PI2HLM.

Graag tot horens vrijdagavond 20:00 uur in de Kennemerlandronde.
Nieuwe ronde, nieuwe kansen !

73,

Kees PA5WT

PH100KLM krijgt certificaat van de DARC

Ons special event station PH100KLM heeft in november 2019 aan een contest die georganiseerd werd door de DARC meegedaan.

In de WAE-DC ( mode RTTY ) van 9 en 10 november 2019 werd gewerkt op HF in de mode RTTY.
Met deze deelname werd een mooi certificaat verdiend !

 

 

22 maart 2021

12 december 2019 reparatie van antenne PA6Y

Videoverslag van de reparatie van de yagi voor 40 meter bij RCK in IJmuiden door Fred PD0FSH

 

12 december 2019

 

Fijne feestdagen en een goed 2020

De besturen van VERON Kennemerland en Radio Club Kennemerland wenst een ieder goede feestdagen.

Zomerstop juli en augustus

Na onze laatst gehouden afdelingsavond van 7 juni 2019 met de druk bezochte lezing van Ronald PA3EWP is het nu weer tijd geworden voor onze gebruikelijke zomerstop. In de maanden juli en augustus van 2019 zijn er dus geen afdelingsavonden.

SEPTEMBER START NIEUW SEIZOEN

 

In september 2019 gaat VERON afdeling Kennemerland weer van start met een nieuw seizoen. We hebben nog mooie avonden met interessante lezingen in ‘de pijplijn’.  Verder heft ook onze contestgroep PA6Y nog mooie plannen in gedachten. Ook komt er zeer binnenkort nog weer een nieuwe editie uit van ons RCKML-Magazine. Hiervoor kunnen we nog kopij gebruiken.

Houd onze website in de gaten voor meer info in dit komende seizoen.

 

21 juni 2019

Bestuur VERON afdeling Kennemerland

27 april 2019 PA1TK koninklijk onderscheiden

In de ochtend van 27 april 2019 is ten huize van de familie Köhler in Spaarndam door Onno Hoes, burgemeester van Haarlemmermeer, een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Theo Köhler ( PA1TK ). Ook zijn echtgenote Ancilla kreeg een onderscheiding.

Theo kreeg zijn onderscheiding in de eerste plaats voor zijn werk voor de Radiozendamateurs. Maar Onno Hoes noemde ook zijn geluidsmetingen van het vliegverkeer rond Schiphol en zijn voorzitterschap van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap. Theo Köhler was voorzitter van het koor van 1995 tot 2000. Hij was de laatste voorzitter “van buiten de vereniging”. Met enthousiasme, waar nodig strengheid, maar altijd met grote betrokkenheid vervulde hij deze functie. Theo heeft er ook voor gezorgd dat we nu nog kunnen horen hoe het koor destijds zong: hij maakte zelf de geluidsopnames.

 

Ancilla kreeg de onderscheiding vanwege de zeer vele activiteiten die zij als vrijwilligster heeft uitgevoerd in de sfeer van de zorg. De foto werd gemaakt op het moment dat Ancilla door burgemeester Onno Hoes werd toegesproken, terwijl Theo nog onkundig was van de eer die hem even later te beurt zou vallen.

Nieuwsbrief maart 2019

Klik op de afbeelding voor de pdf van deze nieuwsbrief